Spații industriale

În mediul industrial, echipamentele de producţie trebuie să funcţioneze întotdeauna la randament maxim şi în condiţii optime. O defecţiune neprevăzută poate perturba un întreg proces tehnologic şi poate avea efecte negative asupra businessului în sine.

 

UTI Facility Management înţelege foarte bine care sunt nevoile facilităţilor de producţie şi răspunde provocărilor cu un plan concret de acţiuni şi măsuri care să reducă costurile, să îmbunătăţească eficienţa operaţională şi să asigure un mediu de lucru sigur. Oferim clienţilor noştri consultanţă în planificarea operaţiunilor de mentenanţă, gestiunea echipamentelor şi urmărirea consumului şi a costurilor.

Consultanță și management de proiect

Proiectare, execuție și punere în funcțiune a sistemului de instalații pentru clădire

Mentenanță preventivă şi corectivă pentru sisteme și instalațiile care asigură funcționarea clădirii

Puneri în funcțiune și automatizarea sistemelor și echipamentelor de producție

Mentenanţă pentru reţeaua informatică

Gestiune automată a proceselor de verificare a echipamentelor specifice

Verificari PRAM, rezistenţă prize cu împământare şi instalaţii de echipotenţiere

Proiectare, instalare, punere în funcţiune și întreținere sisteme și echipamente de securitate în zonele specifice (clasificate)

Verificări tehnice la instalaţii care necesită aviz ISCIR – acreditare RSVTI, VTP (ascensoare persoane/marfa, platforme ridicătoare, rampe persoane cu handicap, cazane sub presiune)

Managementul energiei

Managementul şi analiza condiţiilor de mediu (analiza apei, analiza aerului, analiza sonometrică, temperatură, higrometrie)

Managementul deşeurilor

Întreţinere terase, acoperişuri

Lucrări de construcţii şi tâmplărie

Lucrări de lacătuşerie şi confecţii metalice

Mentenanţă pentru compresoare, umidificatoare, ventilatoare exhaustare

Mentenanţă pentru uşi automate, secţionale, culisante, glisante, grilaje rulou, armonică, perdele PVC, uşi rezistente la foc, uşi etanşe la fum, rampe de egalizare cu clapă rabatabilă sau telescopică, uşi batante, podeste şi ecluze frontale, obloane aluminiu sau PVC

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus