Șef de Șantier (Bucuresti)

Cerințe:

 • Studii superioare tehnice, profil electric/mecanic/instalații
 • Minim 5 ani de experiență în executia de proiecte
 • Experiență în conducerea unor șantiere complexe sau a mai multor șantiere concomitant
 • Experiența în coordonarea execuției de instalații mecanice/sanitare/termice este un avantaj.
 • Experiență în coordonarea de echipe de minim 50 de persoane
 • Excelente abilități de comunicare și organizare
 • Flexibilitate, adaptabilitate la situații diverse
 • Rezistență la stres, disponibilitate pentru program prelungit
 • Respectarea regulilor de sănătate și securitate la locul de muncă
 • Confidențialitate
 • Mobilitate la nivel national
 • Permis de conducere categoria B.

Descrierea jobului:

 • Primește proiectul de la managerul de proiect, în faza DE, si bugetul alocat pentru execuția lucrării.
 • Participă la ședințele tehnice ale lucrării.
 • Analizează documentația de execuție împreună cu managerul de proiect și responsabilul PIF.
 • Întocmește graficul de execuție a lucrării și planul de producție pentru lucrare (decontare), din care rezultă necesarul de forță de muncă, scule și utilaje pentru execuția lucrării.Stabileste tehnologia de executie pe care o supune aprobarii managerului de proiect;
 • Întocmește necesarul de materiale pentru șantier.
 • Întocmește și completează jurnalul de șantier.
 • Coordonează activitatea de execuție din șantier.
 • Răspunde de executarea la timp și de calitate a lucrărilor încredințate.
 • Răspunde de coordonarea activității echipelor de lucru.
 • Răspunde de introducerea în lucru a materialelor primite, conform documentației de execuție.
 • Urmărește și verifică, pe timpul execuției lucrării, respectarea riguroasă a proiectului.
 • Răspunde de respectarea legislației privind protecția muncii, precum și a normelor interne.
 • Întocmește cantitățile de lucrări executate și, împreună cu compartimentul de producție, întocmește situația de lucrări.
 • Raportează lunar, sau de câte ori este nevoie, stadiul lucrării către Managerul de Proiect.
 • Îndeplinește atribuțiile ce-i revin în documentația sistemului de asigurare a calității (manual și procedură Asigurarea Calității).

  Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

  Înapoi sus