Măsurători specifice

Măsurători energetice - Laborator PRAM
Sonometrie
Termoviziune
Echipamente de verificare și cablare structurată
Laborator integrat pentru măsurarea radiațiilor radioactive alfa, beta, gamma

MĂSURĂTORI ENERGETICE - Laborator PRAM

UTI Facility Management dispune de laborator mobil propriu de încercări și verificări ale instalațiilor electrice  de gradul II – PRAM, complet echipat și autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții conform adeverinței nr. SG 160/1 din 15.02.2011 pentru profilul Instalații și Aparataj Electric, cu 45 de încercări autorizate.

Utilizare

Verificarile PRAM constau în măsurarea periodică a rezistenței de dispersie a instalațiilor de împământare (prize) și a paratrăznetelor din rețeaua electrică a unei clădiri cu ajutorul unor echipamente speciale, avizate de organisme reglementate din domeniul energiei electrice. Testele și verificările PRAM se realizează cu scopul:

prevenirii electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentele de lucru din dotarea clădirilor

preveni incendiului și a distrugerii aparaturii electrice și electronice

verificării continuității nulului de protecție

menținerii în parametri funcționali ai aparatelor electrice și electronice din dotare

prevenirii deconectări accidentale de la alimentarea cu energie

În urma verificării PRAM se întocmește un raport de încercare pentru instalația electrică testată, care cuprinde:

condițiile de măsurare

tipul aparatului

executantul și locul măsurării

Cui se adresează serviciile PRAM?

 • Furnizori de energie electrică, naționali și regionali
 • Organizații private

Tipuri de servicii

testare, conversie, prelocalizare şi indicarea defectelor cablurilor din reţelele de alimentare cu tensiune electrică

măsurători ale prizelor de pământ, verificarea continuității legăturilor la prizele de pământ

verificarea panourilor și tablourilor electrice

verificări și măsuratori protecții prin relee și automatizări (PRAM)

încercări pentru echipamente electroenergetice (motoare electrice, baterii de acumulatori, transformatoare de putere, etc.)

probe și verificări la posturi de transformare noi în testare sau în funcțiune (în timpul reviziilor tehnice)

Echipamente

Laboratorul PRAM UTI este realizat integral de SebaKMT. Sistemul de operare este controlat direct prin intermediul unui reflectometru sau de panoul de control integrat. Software-ul este ușor de folosit și intuitiv, oferind  în acelaşi un grad înalt de siguranţă.

Echipamente componente:

 • Reflectometru
 • Aparat de testat și măsurat reszistența de dispersie a prizei de pământ FLUKE 1653
 • Megohmetru digital
 • Analizor dinamic de energie 
 • Microhmetre
  Truse curent-tensiune, truse de curent primar, autotransformatoare reglabile, rezistenţe variabile, bobine, surse de tensiune continuă

SONOMETRIE

UTI Facility Management efectuează măsurători ale nivelului de sunet și întocmește  rapoarte, cu ajutorul aparaturii de specialitate, omologată și acreditată de organismele în vigoare din Romania. Cu ajutorul rapoartelor se poate demonstra dacă echipamentele evaluate se încadrează în norma prescrisă de zgomot.

Cui se adresează?

posesorilor de spații de producție industrială, spații comerciale și spații de business

organizatorilor de evenimente și concerte

persoanelor fizice

Tipuri de servicii

 • prelevare eșantioane de măsură, transmiterea la distanță și arhivarea acestora în documente electronice lunare și anuale 
 • procesarea datelor și emiterea de buletine de măsuratori predictive și preventive
 • interpretarea buletinelor de măsuratori
 • întocmirea rapoartelor de sonometrie
 • soluții de izolare fonică, bariere fonice, sisteme antivibrații

TERMOVIZIUNE

Termoviziunea (termografia) reprezintă tehnica de măsurare a câmpului termic prin înregistrarea radiaţiilor infraroşii şi vizualizarea distribuţiei de temperatură pe suprafeţele observate. Termoviziunea este o metodă nedistructivă, care se realizează de la distanță, utilă pentru depistarea defectelor în timpul operării în aplicații industriale și militare, dar și în procesul de construcție și operare a unei clădiri, fără întreruperea procesului tehnologic. Metoda de  utilizare a termografiei în infraroşu este din ce în ce mai des folosită și permite examinarea unor suprafeţe mari şi foarte mari într-un timp foarte scurt.

Cui se adresează?

constructori și dezvoltatori imobiliari

operatori din domeniul energetic

operatori economici din domeniul industrial

administrații de blocuri

persoane fizice, proprietari de clădiri

Utilizare

În domeniul construcțiilor:

 • investigație rapidă și eficientă a stării izolației termice a clădirii
 • depistarea defectelor de construcție
 • verificarea etanșeității acoperișului clădirii și evitarea infiltrațiilor
 • vizualizarea modului de funcționare a instalațiilor termice și a traseelor prin pereți și pardoseală
 • corectitudinea executării și a montării tâmplăriilor la ferestre
 • identificarea punților termice
 • identificarea surselor de umezeală
 • testarea instalaţiilor de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat
 • identificarea punctelor slabe ale structurilor
 • audituri energetice

În termoenergetică:

 • detectarea pierderii de agent termic
 • detectarea blocajelor, a izolaţiilor deficitare şi a depunerilor de reziduuri la conducte şi rezervoare
 • verificarea etanşeităţii vanelor

 În electronică:

  • depistarea zonelor de supraîncălzire a circuitelor
  • testarea componentelor şi a contactelor

In domeniul electromecanic:

 • depistarea supraîncălzirii bobinajelor cauzate de suprasarcină sau izolaţie defectuoasă
 • identificarea și prevenirea blocajelor sau a funcţionării greoaie la elementele subansamblelor rotative de tip lagăre, rulmenţi, axe, transmisii, cauzate de lubrifiere slabă, dezechilibrarea sistemelor în mişcare etc

Echipamente

 • Camere cu infraroșu de înaltă tehnologie, Flir Systems: T300-T600.
 • Camere de termoviziune speciale pentru mentenanță in domeniul electric, Fluke TiR

Avantaje

reducerea pierderilor de energie și eficientizarea consumului

prevenirea daunelor cauzate de erori de construcție în stadiul incipient și creșterea calității construcției

inspecția eficientă și rapidă a clădirilor

posibilitatea realizării inspecției termografice rapid și eficient, fără întreruperea sau perturbarea activității operaționale

analiza preventivă și corectivă a stării echipamentelor care asigură funcționalitatea unei clădiri

evitarea accidentelor datorate nefuncționării coresponzătoare a echipamentelor din dotarea clădirii

creșterea duratei de viața a echipamentelor și instalațiilor prin identificarea și corectarea în timp util a defectelor de funcționare

ECHIPAMENTE DE VERIFICARE ȘI CERTIFICARE INSTALAȚIE DE CABLARE STRUCTURATĂ

Compania noastră oferă servicii complete de proiectare, optimizare, instalare, testare, certificare şi punere în funcţiune a reţelelor de telecomunicații IT, precum și mentenanța lor ulterioară.

Echipamente

Utilizăm echipamente performate și de înaltă tehnologie, marca Fluke Inc  pentru testarea și certificarea cablărilor structurate pe cupru și fibra optică. Avem în dotare  echipamente speciale de lipit fibra optică, dispozitive  mobile cu autonomie de până la șase ore pentru conectări de fibră optică în cele mai izolate locații.

LABORATOR PENTRU MĂSURAREA RADIAȚIILOR RADIOACTIVE (alfa, beta, gamma)

Specialiștii noștri realizează măsurători ale radiațiilor radioactive de tip alfa, beta, gamma în diverse aplicații industriale.

Tipuri de servicii

măsurări ale parametrilor caractaristici

măsurători de fond

analizarea contaminării radioactive nefixate a detectoarelor de radiații ionizante, tip camera de ionizare (detectoare de incendiu)

Echipamente

 • dozimetru contaminometru pentru masurari de mediu și materiale radioactive cu accesorii sondă pentru diverse domenii de măsură
 • mijloacele de radioprotecție necesare unei asemenea activitati (dozimetru individual electronic cu prag de alarmare, cu film).

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus