Controlor Financiar (Bucuresti)

Cerințe:

– Studii superioare de profil economic si/sau cursuri de specializare
– Experienţă în domeniu
– Cunoştinte bune de MS Office (Word, Excel), cunostinţe de operare în sistem ERP (Oracle)

– Cunoștințe de limba engleză (scris, citit, conversaţie) la nivel mediu
– Bune abilităţi de comunicare, consecvenţă, spirit de observaţie, adaptabilitate, flexibilitate, spirit de echipă, capacitate de a lucra cu detalii, corectitudine, confidenţialitate, loialitate
– Abilităti de lucru în echipă

Descrierea jobului:

– Analizează, împreună cu controlorii financiari ai companiei, rezultatele obţinute pe fiecare lună şi corelează veniturile, cheltuielile şi producţia în curs la nivelul fiecărui proiect.
– Verifică alocarea veniturilor și cheltuielilor pe proiecte, centre de profit și de cost conform politicilor contabile și procedurilor interne.
– Participă la activitățile aferente închiderii financiare lunare – verificare și analiză rezultate lunare, analiza variațiilor actual vs forecast, anterior vs buget (P&L și cash-flow), oferă explicații și propuneri de îmbunătățire.
– Verifică şi se asigură că toate documentele de gestiune sunt operate conform politicilor contabile şi procedurilor interne.
– Semnalează în timp util CFO-ului companiei toate neconcordanțele şi/sau abaterile faţă de procedurile interne cu privire la facturile emise/contracte, documente justificative aferente şi contracte în baza cărora se emit/primesc aceste facturi.
– Analizează, lunar, împreună cu controlorii financiari ai companiei, situaţia stocurilor pe fiecare proiect si la nivel de unitate de business/companie si semnalează problemele legate de stocurile vechi, fără miscare.
– Analizează, trimestrial, împreuna cu controlorii financiari ai companiei, provizioanele privind creanţele incerte, avansurile plătite la furnizori şi nedecontate, stocurile mai vechi de 1 an, producţia în curs nedecontată, alte spete, conform politicii companiei.
– Analizează costurile înregistrate pe proiectele aflate în perioada de garanţie şi se asigură că acestea sunt în concordanţă cu fundamentările de provizioane transmise.
– Comunică eficient cu toate departamentele implicate în administrarea economică a companiei şi a Grupului de firme, asigurându-se de cunoaşterea tuturor detaliilor semnificative legate de situaţia financiar-contabilă, de funcţionarea si patrimoniul companiei.
– Participă, annual, la procesul de audit extern, furnizând informaţiile solicitate de auditori și care intră în sfera sa de activitate.
– Asigură consultanţă pe probleme care sunt de competenţa sa şi informează conducerea companiei sau alte departamente cu care colaborează.
– Întocmește diverse analize financiare la solicitarea conducerii companiei.

– Analizează contractele comerciale cu clienţii şi furnizorii din punct de vedere financiar, urmărind întocmirea acestora back-to-back (termen de plată-încasare, valoare avans acordat şi garantarea acestuia, acordare garanţie de bună execuţie şi cuantumul acesteia, cursul de schimb la care se plăteşte, respectiv încasează).
– Analizează forma finală a contractelor avizate în sistemul informatic dedicat pentru a verifica dacă s-au efectuat modificările conform recomandărilor de pe fluxul de analiză, înainte de semnarea acestora.

    Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

    Înapoi sus