Centre de afaceri. Spații pentru birouri. Spații comerciale. Spații hoteliere

Când vorbim de administrarea unei clădiri de birouri, a unui complex comercial, hotelier sau rezidențial, se urmăreşte îndeplinirea următoarelor aspecte pentru maximizarea investiţiei: confortul clienţilor, retenţia chiriaşilor, siguranţa ocupanţilor şi a bunurilor, eficienţă operaţională. UTI Facility Management înţelege care sunt nevoile specifice ale fiecărui tip de clădire şi alocă tehnologia şi resursele potrivite pentru a îndeplini obiectivele principale de business şi pentru a aduce valoare adăugată.

Consultanță și management de proiect

Procurare de echipamente

Antreprenoriat

Execuție și punere în funcțiune a instalațiilor care asigură funcționarea clădirii

Întreţinerea sistemelor electrice (prize, iluminat, puncte de transformare medie-joasa tensiune, transformatoare, grupuri electrogene, UPS-uri)

Întreţinerea instalaţiilor mecanice

Întreţinerea instalaţiilor sanitare (reţele de apă pluvială, distribuţie, canalizaţie)

Montaj, punere în funcţiune şi întreţinere instalaţii HVAC, splituri, chillere, CTA-uri pompe de căldură, centrale termice/cazane, panouri solare, radiatoare, boilere (gaz, motorina, electrice).

Mentenanță preventivă şi corectivă pentru sisteme și instalații de telecomunicații, telefonie, voce date, interfonie, sonorizare, ceasoficare, panouri publicitare.

Verificări PRAM

Proiectare, instalare, punere în funcţiune și întreținere sisteme și echipamente de securitate:

  •  Supraveghere video (TVCI)
  • Control al accesului
  • Detecţie şi alarmare la efracție
  • Semnalizare şi detecţie incendiu
  • Trape fum, sisteme de evacuare fum şi gaze fierbinţi
  • Instalaţii de stingere incendiu (gaze inerte, aerosoli) şi instalaţii de evacuare fum şi gaze fierbinţi.

Verificări tehnice la instalaţii care necesită aviz ISCIR – acreditare RSVTI, VTP (ascensoare, lifturi persoane/marfă, platforme ridicătoare, rampe persoane cu handicap şi cazane sub presiune)

Sisteme de prevenire şi stingere a incendiului (sprinckler, drencer, hidranţi, torcretare, vopseluri termospumante)

Lucrări civile de întreţinere curentă

Întreţinerea sistemelor şi echipamentelor IT şi de telecomunicaţii

Lucrări de lăcătuşerie şi confecţii metalice. Execuţie garduri, grilaje metalice, rampe metalice de mici dimensiuni

Audituri şi analize tehnice a clădirilor şi instalaţiilor aferente

Întreţinerea sistemelor de management al parcărilor (automate de parcare, bariere, automatizări, urmărire consum autovehicule, sisteme de acces pe baza identificării numărului autovehiculului

Office support (servicii de recepţie şi referenţi tehnici)

Monitorizarea parcului auto și eficientizarea consumului

Servicii de consultanţă şi administrare 

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus