Autorizări și certificări

Autorizație / Certificat / AtestatScopul obținerii autorizației
Certificat de autorizare – Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)Cod AAP (1 si 3) 
Cod AAC (1 si 3)
Certificat Asociația Generală a Frigotehniștilor din România 
(AGFR)
Emis în conformitate cu regulamentele UE de desfășurare a activităților de instalare, reparații, întreținere/service a unităților de refrigerare, de climatizare și pompe de căldură care conțin gaze fluorurate cu efect de seră. 
Licență de funcționare emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – IGPRPentru desfășurarea activităților de proiectare, instalare, modificare sau întreținere componente sau sisteme de alarmare împotriva efracției
Certificat ISO 9001Implementare sistem de management al calității 
Certificat ISO 14001Implementare sistem de management de mediu
Certificat OHSAS 18001Implementare sistem de management securitate și sănătate ocupațională
Certificat ISO 27001Implementare sistem de management al securității informației
Certificat ISO 37001Implementare sistem de management anti-mită
Certificat MRS 10000/2018Implementare sistem de management al responsabilității sociale
Autorizație pentru operator responsabil cu supravegerea tehnică a instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR (RSVTI)– persoană juridicăActivități de supraveghere tehnică în utilizarea instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, aflate în dotarea sau folosința deținătorilor/utilizatorilor
Autorizație ISCIR – PTC11Montare, punere în funcțiune și întreținere instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane, instalații de automatizare pentru centrale termice 
Autorizație ISCIR – PTC9Instalare, montare, reparare (fără lucrări de sudură) pentru cazane de apă caldă având 400kW<P≤8000kW și instalații cazane de abur de joasă presiune având 0,6t/h<Q≤7t/h
Autorizație ISCIR – PTA1Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice la utilizare pentru aparate consumatoare de combustibil cu P≤400kW, cazane de apă caldă cu P≤400kW și cazane de abur de joasă presiune cu Q≤0,6t/h 
Autorizație emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU– DETECȚIEPentru desfășurarea activităților de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
Autorizație emisă de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – IGSU – STINGEREPentru desfășurarea activităților de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
Autorizație emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU – TRAPE FUMPentru desfășurarea activităților de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat
Autorizație emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU– DETECȚIEPentru desfășurarea activităților de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
Autorizație emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU – STINGEREPentru desfășurarea activităților de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
Autorizație emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU – TRAPE FUMPentru desfășurarea activităților de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat
Atestat ANRE tip E2 – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiExecutare de posturi de transformare, stații electrice și lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate – include competențele pe atestatelor A1, A2, A, Bi, Be, C2A, C2B, E2PA
Atestat ANRE tip E1 – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiProiectare de posturi de transformare, stații electrice și de instalații aparținând părții electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate
Atestat ANRE GAZE tip EDIP – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiInstalații de utilizare a gazelor naturale/biogas/biometan având regimul de medie, redusă și joasă presiune
Autorizație sanitară – Direcția de Sănătate Publică București – manipulare instalații radiologiceInstalații radiologice autorizate – instalații radiologice pentru controlul bagajelor și coletelor
CNCAN – Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear – ManipulareManipulare surse de radiații și instalații radiologice 
CNCAN – Autorizație de furnizare instalații radiologice
INSEMEX-GANEx Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție AntiexplozivăRealizarea de activități specifice în medii cu potențial exploziv
CNAB – Compania Națională Aeroporturi BucureștiFurnizor cunoscut de provizii de aeroport:

Aeroport Henri Coandă București
Aeroport Aurel Vlaicu București Băneasa

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus