Administrator de Contract/Derulator de Contract (Brașov)

Cerințe:

 • Studii: medii/superioare
 • Experienţă profesională: minim 2 ani într-o poziţie similar
 • Competenţe şi abilităţi:
  – cunoaşterea modului de operare într-un program ERP şi operare PC – MS Office
  – cunoştinţe de contabilitate primară şi de management de proiect
  – abilităţi numerice, de organizare, planificare, atenţie la detalii
  – limba engleză – nivel mediu

Descrierea jobului:

 • Realizează înregistrările în sistemul ERP ale tuturor documentelor aferente contractului, precum şi ale datelor solicitate de către managerul de proiect.
 • Emite, pentru fiecare contract, necesarul de materiale, echipamente etc., conform graficului prezentat în Business Plan, la solicitarea Managerului operational.
 • Întocmeşte situaţia consumului de materiale şi raportează managerului operaţional stadiul aprovizionării echipamentelor şi materialelor pentru contractele aflate în derulare.
 • Întocmeşte şi transmite către Direcţia Economicã documentele necesare obţinerii Scrisorilor de Garanţie Bancară sau pentru deschiderea acreditivelor bancare pe contractele aflate în derulare.
 • Răspunde de lansarea comenzilor de execuţie, proiectare, service în garanţie.
 • Urmăreşte indicatorii financiari realizaţi şi îi compară cu cei din Business Plan.
 • Urmăreşte din punct de vedere cantitativ situaţia echipamentelor livrate în cadrul contractelor.
 • Urmăreşte efectuarea serviciilor de mentenanţă conform cerinţelor contractuale (revizii planificate/programate, rezolvarea incidentelor).
 • Urmăreşte şi gestionează cheltuielile cu deplasarea la client, piese de schimb, alte cheltuieli.
 • Asigură încadrarea lucrărilor şi a cheltuielilor în bugetele alocate pe contracte.
 • Planifică/optimizează, împreunã cu Managerul operational, resursele în cadrul derulării contractelor.
 • Întocmeşte situaţii financiare (venituri/cheltuieli) şi situaţii de lucrări (devize) pentru intervenţii service în cadrul contractelor de întreţinere şi/sau intervenţii.
 • Elaborează şi emite facturile către clienţi, conform modelelor din anexele contractelor comerciale, încheiate cu aceştia.
 • Adaugă facturile de furnizori pe propunerile de plăţi, conform procedurilor, notelor interne şi modalităţilor de lucru agreate la nivel de companie.
 • Urmăreşte, împreună cu Managerul operational, executarea comenzilor şi a lucrărilor suplimentare, primite de la beneficiari.
 • Verifică corectitudinea înscrisurilor din fişele de intervenţie sau din alte documente aferente contractului pe care îl are în administrare, înainte de introducerea acestora în sistemul informatic de gestiune al companiei.
 • Introduce în sistemul informatic de gestiune al companiei documentele aferente contractului, după verificarea prealabilă a acestora (deconturi, facturi, cereri de concediu etc.).
 • Întocmeşte cererile de avans în sistemul informatic pentru deplasările şi achiziţiile cu cash aferente contractelor aflate în derulare, conform procedurilor şi normelor de lucru interne.

  Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

  Înapoi sus